Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?

Många brukar säga att de har köpt en bostadsrättslägenhet. Sanningen är den att du inte köper själva lägenheten, utan bostadsrätten. Det handlar om rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, under förutsättning att du som medlem följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsinnehavarna äger i sin tur en del av föreningen. Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. En bostadsrätt är juridiskt sett att betrakta som lös egendom, medan en villa är att betrakta som fast egendom.
Du har rätten att sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din bostadsrätt när du vill.

Bostadsrättsföreningens stadgar fastställer gränsen för vad du som bostadsrättshavare ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad bostadsrättsföreningen ska svara för. I princip svarar du normalt sett för allt underhåll i lägenheten utom värmeelement och värmeledningar. I en hyresfastighet är det däremot fastighetsägaren som ansvarar för allt underhåll i lägenheterna. Varje månad betalar du en avgift till bostadsrättsföreningen, vilket skiljer sig från den som bor i hyresrätt som istället betalar en hyra för sin bostad.

Större ansvar
Som boende i en bostadsrätt har du större ansvar för ditt boende än om du bor i en hyresrätt. Du ansvarar för bland annat lägenhetens golv, väggar och tak. Det är du som reparerar eller byter ut vitvarorna när de går sönder. Däremot har du inte ansvar för saker utanför den egna lägenheten, till exempel yttertak, fasad och balkong.

När du bor i en bostadsrätt kan du vara med att påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningens fastighet och ekonomi genom att engagera dig i styrelsen. Frågor som kan tas upp i en styrelse är allt från byte av bredbandsleverantör, snöskottning till byte av takläggning. Vill du inte vara med i styrelsen kan du engagera dig genom att komma med idéer eller lämna in ett förslag, som kallas motion, med lösning på ett problem.

Alla bostadsrättsföreningar måste ha en styrelse. Är det ingen som vill ställa upp på styrelseuppdrag avvecklas föreningen, fastigheten säljs och de boende kommer istället att bo i lägenheterna som hyresgäster.

För att en bostadsrättsförening ska fungera väl krävs ett helhetstänkande. Det är mycket kring en fastighet som ska förvaltas – allt från ekonomi och teknik till fastighetsservice. Att ha en välskött förening bevarar fastighetens värde.

En välskött förening är alla medlemmarnas ansvar.