Vanliga frågor

Fråga: Vad är överlåtelseavgiften och vem debiteras?
Svar: Överlåtelseavgift, 2,5 % av gällande prisbasbelopp och debiteras köparen.


Fråga: Vad är pantsättningsavgiften och vem debiteras?
Svar: Pantsättningsavgift, 1 % av gällande prisbasbelopp, debiteras per pant (gäller även vid överlåtelse där köparen debiteras).


Fråga: Vad ingår i månadsavgiften?
Svar: I månadsavgiften ingår värme, förråd, kabel-tv (digitalt basutbud ifrån Tele2), Internet, (100/10 Mb/s)  vatten och varmvatten.


Fråga: Vad ingår inte i månadsavgiften?
Svar: Hushållsel enligt förbrukning – preliminärdebiteras och justeras i efterskott.


Fråga: Godkänns juridiska personer som köpare?
Svar: Juridisk person godkännes ej.


Fråga: Tillåter vi delat ägande?
Svar: Vi tillåter delat ägande med minst 10% andel.


Fråga: Är det en äkta förening?
Svar: Föreningen är äkta och bildades 2015-02-09.


Fråga: Hur kontaktar man föreningen?
Svar: Frågor kan skickas till info@brfsorbyangen.se.


Föreningen påtar sig inte något ansvar för uppgifternas riktighet i sig, utan intygar endast att lämnade uppgifter överensstämmer med tillgängliga handlingar.