Styrelse, delegering och övriga förtroendevalda

Styrelsen består för närvarande av:
Ordförande: C-G Hjelm
Vice ordförande: Adem Alkic
Sekreterare: Mia Frank
Kassör: Anders Lundgren
Ledamot: Lars Eliasson
Ledamot: Glenn Lilja
Ledamot: Anders Alkman

Internrevisor: Anders Eriksson

Kommunikation med styrelsen önskar vi sker via info@brfsorbyangen.se

Aktuellt registreringsbevis

Sammanträden
Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna. Vid dessa möten hanterar vi förutom det framåtriktade även det  löpande arbetet med medlemsansökningar, pantsättningar, andrahandsuthyrningar och andra medlemsfrågor.

Ansvarsområden
Generellt gäller att vi på många av dessa områden har förvaltningsavtal med, i dagsläget Riksbyggen, Hisscentralen, Suez, Comhem, Örebro kommun med flera. Vad detta gäller är främst bevakning av förändringar inom området, kontroll av de avtal vi har samt i förekommande fall kontaktperson mot leverantör.

Ansvar i föreningen för olika delområden
Belysning, trapphus och entré – 
Bredband, TV och telefoni – 
Andrahanduthyrningar – 
Dokumentation och arkiv – 
Ekonomi, kostnadsuppföljning och budget – 
El- och fjärrvärmeavtal –
Försäkringar och aviseringar av avtal –
Parkeringsplatser och kö –
Hissar och miljörum –
Nycklar och taggar –
Utemiljö –
VVS, fjärrvärme – 
Sotning och ventilation –
Webbsida och information –

Delegering
Styrelsen har ansvar att hantera alla förvaltningsfrågor löpande.
Offerter tas in och bearbetas när ett nytt arbete ska utföras i föreningen. Styrelsen fattar beslut vilken leverantör som skall antas.
Ordförande, vise ordförande och kassör delegeras, var för sig rätt att göra inköp till föreningen upp till 10.000 kr.
Ordförande tillsammans med en annan i styrelsen delegeras rätt att gemensamt attestera konsumtionsräkningar. 

Kontakt med föreningen
E-post till föreningen/styrelsen är info@brfsorbyangen.se

Valberedning
Maria Welander och Erica Hjelm