Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Sörbyängen i Örebro (769629-5422) som är registrerad hos Bolagsverket 2015-02-09, har till ändamål att ”främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder, mark och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning”.
Föreningens ekonomiska plan registrerades 2016-01-29.
Under 2016 blev byggnationerna på föreningens fastighet Vinrutan 1 färdigställt. Tillträde av bostadsrätterna har skett i etapper under 2016 och i början av december 2016 var samtliga 113 lägenheter i föreningen tillträdda.
Antal lägenheter är 113 st, den totala bostadsyta för hela föreningen är 6 910 m² och det finns 2 lokaler för uthyrning om vardera 127 m².
Antal medlemmar är runt 200 st.