Störningar

Om du upplever att en granne stör eller det förekommer våld eller hot bör du som granne och boende agera.
Gäller det hot eller våld och det är pågående skall Polisen kontaktas på telefon 112.

Är det en högljudd fest etc efter klockan 22.00 kan du som boende kontakta störningsjouren på Avarn som vi har ett avtal med
på telefon 010-210 90 00

Avgiften för Avarn kommer att debiteras den som har stört.