Gränsdragning av ansvar mellan förening (Brf) och ägare (Brh)

Väggar i lägenhetBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Lägenhetsavskiljande vägg
Insidan, t.ex. tapeter och puts, inkl. ev. tätskikt i våtrum, in till byggnadens stomme.
Icke bärande innervägg

Ytskikt på vägg inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
Insidan av lägenhetesavskil- jande och bärande vägg, t ex tapet målning, puts inkl fuktisolerande skikt (fuktspärr) i våtrum.
Yttervägg och bärande konstruktion


GolvBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Ytskikt på golv inkl underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet.
Exempel på underskikt som hör till bostadsrättshavarens ansvar; gipsskiva, spånskiva, sand
Golv inkl. ev. tätskikt intill byggnadens stomme (t.ex. bärande bjälklag)
Med golv avses t.ex. tråd- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor. Bakomliggande (fuktisolerande) (tät)skikt, parkettgolv inkl under- liggande sand.

Innertak i lägenhetBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Innertak upp till byggnadens stomme inkl underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
Ytskikt och underskikt som t ex målning, puts, och stuckatur

DörrarBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Ytterdörr ytbehandling utsida
Om fönsterdörr (balkongdörr) se särskild rubrik
Ytterdörr inklusive; – dörrblad, karm och lister/foder, – ytbehandling insida, – handtag och beslag, – lås inkl låscylinder, låskista, beslag och nycklar, – ringklocka, – brevinkast och namnskylt, – tröskel, – tätningslist
Vid byte av dörr ska gällande normer för ljud och brandklassning uppfyllas samt godkännas av BRF.
Namnskylten ändras/underhålles av Brf vid ägarbyte
Innerdörr, dörr i lgh


Fönster och fönsterdörr/balkongdörrBrf:s ansvarBrh:s ansvarAnmärkning
Karm, båge och tröskel

Yttre målning
Målning utsida
Fönsterglas, spröjs, kitt

Fönsterbänk

Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn

Tätningslist

Persienn och markis

Invändig målning av karm och båge samt målning mellan bågarna


VVS-artiklar m.m.
Bad & Tvätt
Brf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Avloppsledning med golvbrunn och sil, inkl. armaturer
Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning. BRH svarar för rensning av golvbrunn BRH svarar för underhåll av ytskikt.
Rensning av vattenlås
BRH svarar för normal rengöring
Klämring
(För fixering av golvmatta till golvbrunn)
WC-stol

Tvättställ
Porslin, väggfäste
Blandare, kall- och varmvattenarmaturer. Vattenlås. Bottenventil och packningar
Avser utrustning BRF monterat
Avstängningsventil.

Badkar, dusch, duschkabin och duschslang

Tvättmaskin, torktumlare

Torkskåp med inredning

Tvättbänk och tvättlåda

Kall- och varmvattenledning inkl armatur
Till de delar som inte är synliga i lägenheten. BRH svarar för underhåll av ytskikt.
Golvvärme


Ventilation och värmeBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Ventilationskanaler som utgör del av husets ventilation
Om den tjänar fler än den egna lägenheten
Ventilationsdon
Från- och tilluftsventiler. Inställningen får inte ändras. Brh ansvarar för rengöring och utbyte av filter. OBS! Var noga så att inställning ej rubbas.
Utluftsdon

Vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa

Vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat
Bostadsrättshavaren ansvarar för målning av radiator samt luftning
Handdukstork
Elektrisk golvvärme
KöksutrustningBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Diskmaskin
Förstärkt fuktskydd krävs
Kyl och frysskåp Spis och mikrovågsugn Annan köksinredning

Diskbänk samt bänkskiva

Köksfläkt och spiskåpa
Byte och rengöring av filter åligger BRH. BRF ansvarar om fläkten ingår i husets ventilationssystem.

El-artiklarBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Elförsörjning till lägenheten

Elcentral/säkringsskåpAnsvar ligger på brh för säkringar inne i lägenheten
Byte av säkring
I lägenhet och tillhörande utrymme (t.ex. garage)
Elledningar i lägenhet
Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare
BRH byter lampor och lysrör.
Uttag för motorvärmare/laddstolpe


Förråd, gemensamma utrymmen m.m.Brf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Gemensamma utrymmen
T.ex. soputrymme
Förråd till lägenhet upplåtet med bostadsrätt och liknande utrymmen tillhörande lägenheten
Samma regler som för lägenhet avseende golv, väggar, innertak, inredning, etc
Dörr- och låsbeslag till lägenhetsförråd som ingår i upplåtelsen
Lås tillhandahålles av BRH
Nätväggar i förråd och garage


Mark, uteplats m.m.Brf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Underhåll av mark som inte är upplåten med bostadsrätt
Enligt nyttjanderättsavtal med bostadsrättshavaren
Mark som ingår i upplåtelsen
BRH är skyldig att följa vad som specificerats i stadgarna om detta.
Uteplats
Snickerier, etc. BRH får ej utföra egna installationer utan BRF’s skriftliga tillstånd.
Snöskottning och renhållning
Gäller t.ex. balkong, altan eller uteplats

Balkong och altanBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Målning av balkongtak, sida och utsida av balkongfront

Ytbehandling av balkonggolv samt insidan av balkongfront
Ytbehandling och målning utföres enligt föreningens instruktioner
Glas på inglasad balkong/altan
För inglasning gäller att typgodkänd konstruktion krävs och att godkänd entreprenör anlitas för uppsättningen. BRF ansvarar för byggnadslov.
Målning av utsida till tak, sida och skärm


ÖvrigtBrf:s ansvarBrh:s ansvarKommentarer
Inredningssnickerier, socklar, foder och lister

Badrumsskåp, klädhylla och annan fast inredning

Kostnader för skyltar i samband
med ägarförändring
Kåpor till belysningsarmatur

Gardinstång

Anordning av informationsöverföring, t.ex. bredband och kabel-TV
Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Brandvarnare