Hyresgäster

Vi som förening hyr inte ut några lägenheter utan endast de två lokaler vi har i nummer 53 respektive 63.

Våra hyresgäster är i nummer 53 the Club – Hälsoverket sam i nummer 63 Sigges pizzeria