Trådlöst Internet på innergården

Det finns en s.k. accesspunkt utanför nummer 59 in mot gården. Namnet på denna (SSID) är BRFSORBYANGEN och lösenordet är sorbyangen2018