Inglasning

Inglasning av uteplatser och balkonger skall ske enligt vår överenskommelse med Sakkes www.sakkes.se.
Bygglovet gäller till början på 2023.

Eventuell felanmälan mm skall ske till service@sakkes.se