Markiser – så här går du tillväga:

  1. Kontakta den leverantör du vill använda dig av. De gör då ett besök och ger dig ett förslag på hur montering skall ske. Observera redan i detta stadie att ingen håltagning får ske i den putsade fasaden. Infästning kan till exempel ske i balkongens eller terrassens betongtak. Be om ritningen på infästning från markistillverkaren. Kontaktas styrelsen för info kring färg, storlek etc. Färgen som skall användas heter 8902 Beige med färgnummer NCS: S 3010-Y30R.
  2. Kontakta styrelsen med förslag på markis – skicka med kopia på offert där storlek och färg framgår.
  3. Styrelsen fattar ett beslut (möten månadsvis med undantag för sommarmånaderna)
  4. Du kommer sedan att behöva skriva under ett avtal som beskriver det ansvar du har för din markis gentemot föreningen. Arbetet med uppsättning får inte påbörjas innan du fått tillstånd och avtalet är påskrivet.
  5. Markisen är din egendom och du ansvarar för underhållet av denna (se avtalet). 
  6. Om underhållsarbete på fastigheten skall utföras som kräver att markisen tas ned, så sker det på ditt ansvar och din bekostnad. 
  7. Vid eventuell överlåtelse av bostaden är det din skyldighet att informera den nye ägaren om att ovanstående villkor gäller.