Trivselregler för Brf Sörbyängen

Vår målsättning i föreningen är att hålla en god standard i och runt fastigheten. Som ett led i detta vill vi ha tydliga och klara regler. Vi hoppas att du som medlem värdesätter detta.

 • Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen. Rökning på balkong får endast ske om det ej är störande för grannar. Personer som önskar röka är hänvisade till allmän gatu- eller parkmark.
 • Medlemmen förbinder sig att ha en måttlig ljudnivå på musik och ljudanläggningar dygnet runt. Vid fest eller dylikt informerar medlemmen sina grannar i förväg. Policyn i föreningen är att det skall vara tyst i fastigheten efter klockan 22.00. Skulle detta inte vara fallet finns alltid möjligheten att den som upplever sig som störd ringer Avarn som har en störningsjour – se länk här
 • Föreningen är överens om att cyklar alltid skall placeras i de cykelställ som finns. Det är absolut förbjudet att förvara cykeln i trapphusen. Föreningen har rätt att debitera 500 kronor inklusive moms för bortforsling av cykel som står i trapphus eller ej placerad i de cykelställ som finns.
 • Medlem förbinder sig att inte lägga soppåsar utanför dörren eller på balkong eller uteplats då detta kan medföra fläckar på golv. Föreningen har rätt att ta ut en kostnad på 500 kronor inklusive moms för leverans av soppåse från trapphus till soprum.
 • Medlemmen förbinder sig att placera återvinningsavfall i avsedda behållare i soprummen på gården. Grovsopor som ej har avsedd plats i soprummen måste medlemmen själv transportera till avfallsanläggning och får följaktligen ej ställas i soprummen.
 • Medlemmen förbinder sig att inte utan föreningens tillstånd sätta upp skyltar eller papperslappar utanför tamburdörren. Skyltar med texten ”Ingen reklam tack” samt nya namnskyltar går att beställa ifrån vår förvaltare mot en avgift.
 • Medlem förbinder sig att inte sätta upp parabolantenn eller andra saker i fasad utan föreningens tillstånd.
 • Medlemmen förbinder sig att inte göra kopior av nycklar utan föreningens tillstånd.
 • Markiser, balkongskydd och dylikt skall följa färganvisning ifrån vår förening. Föreningen har en hög ambition för fastighetens fasader och detta är en del i detta med en enhetlig färgsättning. Den färgkod som skall användas heter 8902 Beige – kontakta föreningen för info.
 • Medlemmen kan att teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg, dock har föreningen tecknat detta tillägg i den gemensamma försäkringen.
 • För allas trevnad är det förbjudet att rasta hundar på gräsmattor eller andra ytor tillhörande fastigheten.
 • Medlem är skyldig att betala jourutryckningskostnad som beror på störningar, skador eller andra problem som medlem eller dennes egendom gett upphov till.
 • Grillning på balkong är endast tillåten med el- eller gasolgrill. Detta gäller ej om balkongen är inglasad med glasen stängda, då totalförbud mot grillning råder. Grillning på balkong eller vid uteplats skall ske under förutsättning att grannarna ej störs av detta. På bottenplan önskar vi att grillning skall ske minst fem meter från husen för att inte rök och os skall störa de ovanför.